Thiên Long Game4You - Chuyển Sinh 2 Tỷ HP
【12/04】Danh Sách Drop BOSS và Phụ Bản

 

Bằng hữu thân mến,

- BQT Thiên Long Game4You , thông báo về DROP BOSS và DROP Phụ Bản để các bằng hữu có thể nâng cao tương tác, sự cạnh tranh và hạn chế clone Phụ bản ỏ máy chủ Đại Thế Giới nâng cao cạnh tranh hướng đến PK map nhiều hơn

 
DROP BOSS Dã Ngoại
Tên BOSS
Xuất hiện
Rơi những gì
Bàn Cổ Chi Linh(nhấn xem chi tiết) Bản đồ Phụng Hoàng Cổ Thành vào lúc 11h30 và 20h00 hằng ngày

(NEW)Kỹ năng chế Trùng Sinh Kiếp 130 và 149(7 ngày)

Bách Bảo Tinh Thạch

Bàn Cổ Thiên Thạch

Chuyển Tính Đan

Băng Trấn Dưa Hấu

Hồng Diệu Thạch

Cao Cấp Hợp Thành Phù

Ngọc cấp 9 các loại

Năng Kim Danh Thiếp

Long Quy Thánh Thú Sơn(172,34) xuất hiện 11h, 15h45, 19h30 và 23h

Luân Hồi Chi Cầu 149

Hồng Diệu Thạch

Cao Cấp Hợp Thành Phù

Ngọc cấp 9 các loại

Trứng Pet Long Quy tư chất random từ 10k -> 25k

Bảo Rương Tranh Đoạt Thánh Thú Sơn(140,114) xuất hiện 3h15, 10h15, 13h15, 18h15 và 23h30

Bí kíp pet Cao Cấp (shop không có bán)

Tiềm Năng Chân Đan +10.000 Điểm x20

Tam Đại Ma Thú (nhấn xem) Mạc Nam Thanh Nguyên(159,95), Vong Xuyên Hoa Hải(113,117), Thiên Kỳ Nam Hoài(145,119)

Từ lúc bị tiêu diệt sau 120p sẽ hồi sinh

Mảnh Thời Trang Môn Phái

Luân Hồi Chi Cầu 149

Mảnh Trang Bị

Cao Cấp Hợp Thành Phù

Ngọc cấp 9 các loại

Tiềm Năng 3500 điểm

Xí Nga Vương Ngân Ngai Tuyết Nguyên xuất hiện sau khi vừa bảo trì(120p sẽ hồi sinh sau khi bị giết) - BOSS Xí Nga Vương rơi ngọc 9 và CCHTP(SLL), Tiềm năng chân đang 3500điểm và 10.000 điểm ,Trứng Thần Xí Nga(95)(ngoại hình x2 biến dị gần cuối và cuối) chỉ số từ 50k trở lên(biến dị cuối 55k trở lên)
 
DROP Phụ Bản
Tên Phụ Bản
Xuất hiện
Rơi những gì
Yến Tử Ổ NPC Lý Cương(71,120) ở Thái Hồ . Tổ đội 3 người trở lên có thể tham gia. 50 lần / ngày

Anh Hùng Chuyển Đan

Túi Luân Hồi x25cái

Tiềm Năng Chân Đan +10.000 điểm

ngọc cấp 9 các loại

Phụng Minh Vương Lăng(nhấn xem chi tiết) Tổ đội 3 người trở lên, yêu cầu cấp 130 và hoạt lực đạt 5m. Gặp NPC ở Lôi Đài Lạc Dương để tham gia

Tiềm Năng Chân Đan +10000 điểm

Bách Bảo Tinh Thạch

Túi Luân Hồi x25

Anh Hùng Chuyển Đan

Luân Hồi Chi Cầu 149

Tàng Kinh Các(nhấn xem chi tiết) Ngẫu nhiên ở Nhạn Nam 13h30, Tây Hồ 16h30, Thái Hồ 21h30

Tiềm Năng Chân Đan +10.000 điểm

ngọc cấp 9

cấp 10 các loại

Ác Tặc Tạo Phản(nhấn xem chi tiết) Thái Hồ, Vô Lượng Sơn, Kiếm Các, Đôn Hoàng vào 2h, 13h, 17h, 19h, 21h

Ngọc cấp 9

Cao Cấp Hợp Thành Phù

Chưởng Cực Yếu Quyết

Luân Hồi Chi Cầu 149

Mảnh Trang Bị

Thập Nhị Sát Tinh(nhấn xem chi tiết) Mỗi ngày 3 Lần tại NPC Khô Vinh Đại Sư ở Đại Lý(130,76)

Drop : xem chi tiết ở bài viết phụ bản

Nhiệm vụ Trừ Ác(nhấn xem chi tiết) - Không giới hạn số lần nhận, tại NPC Ngô Giới(127,132) ở Tô Châu

Drop : xem chi tiết ở bài viết phụ bản

Lão Hữu Quy Lai(nhấn xem chi tiết) - Không giới hạn số lần nhận

Drop : xem chi tiết ở bài viết phụ bản

 
 

Một số hình ảnh vật phẩm

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BQT Thiên Long Game4You
Mọi chi tiết xin liên hệ :
Administrator : Administrator Hỗ Trợ