Tin tức

Đăng ngày : 23/03/2022

Quý bằng hữu thân mến!

- Sự trở lại của Hạnh Phúc Đại Chuông hi vọng sẽ mang lại nhiều hạnh phúc cho quý bằng hữu.

 
 
Hạnh Phúc Đại Chuông
 

🌱 Thời gian ở máy chủ ĐTG-S6: 18h00 Sáng ngày 08/12/2023 đến 18h00 ngày 13/01/2024

 

🌱 Nội dung sự kiện:

 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, một số bản đồ sẽ xuất hiện các Cốc Chủ, Cốc Chủ chiếm lấy địa danh và hiện đang giữ khá nhiều vật phẩm quý hiếm, khi tiêu diệt sẽ có cơ hội nhận được nguyên liệu tham gia sự kiện

 

- Ngoài ra có thể tham gia phụ bản Ác Tặc vẫn có cơ hội nhận được các Kim Chùy, Ngân Chùy và Mộc Chùy.

 

- Vị trí xuất hiện : Nhạn Nam(47,208), thời gian hồi sinh 15 phút

 
 

- Vị trí xuất hiện : Thạch Lâm(162,201), thời gian hồi sinh 15 phút

 
 

- Vị trí xuất hiện : Mai Lĩnh(122,192), thời gian hồi sinh 15 phút

 
 

- Kích sát boss nhất định nhận được Tiềm Năng Chân Đan 20k Điểm, may mắn thêm sẽ có Tiềm Năng 3500 và 10000 điểm đi kèm.

 
 
 
 

- Có cơ hội nhận được vật phẩm sự kiện.

 
 

- Sau đó hãy đến gặp NPC Hạnh Phúc Đại Chuông để có thể rung chuông.

 
 
 
Các Phần Thưởng Khi Rung Chuông
Loại Vật Phẩm
Tỉ lệ và Số Lượng
Kim Chùy
1000 KNB / 1 lần
Ngân Chùy
500 KNB / 1 lần
Mộc Chùy
200 KNB / 1 lần
Ngọc cấp 9,10,11,12 các loại . Tiềm Năng Chân Đan 3500 , 10000 và 20000. Số lượng lớn Luân Hồi Chi Cầu
Tự động lựa chọn
 
 
CÁC DỮ LIỆU CŨ

(Đã kết thúc)

(Nhấn vào đây xem chi tiết)

  Sự Kiện Máy Chủ ĐTG-S3

  (Đã kết thúc)

  (Nhấn vào đây xem chi tiết)

   Sự Kiện Đệ Nhất Gõ Chuông (Lần 1)

   (Đã kết thúc)

   (Nhấn vào đây xem chi tiết)

     

    🌱 Thời gian: 10h00 Sáng ngày 26/03/2023 đến hết ngày 09/04/2023

     

    🌱 Nội dung sự kiện:

     

    - Kết thúc thời gian, nhân vật nào có số lần gõ chuông bằng Kim Chùy nhiều nhất sẽ đạt giải cùng nhận những phần quà giá trị.

     
    Lưu ý:

    1) Nhân vật nào có tên trong BXH bên dưới sẽ nhận thưởng trực tiếp, không chuyển quà cho nhân vật khác.

    2) Nếu nhân vật đạt Hạng 1 và Hạng 2 trong Lần 1(đã nhận trùng lâu) nếu lần 2 cũng đạt Hạng 1 và Hạng 2 sẽ được chọn thêm trùng khác thay thế trùng đã nhận.

     
     
    Các Phần Thưởng
    Xếp Hạng
    Loại Vật Phẩm
    Số Lượng
    Hạng 1

    (Thường)Trùng Lâu Liên

    (Thường)Trùng Lâu Giới

    6.000.000 Point

    1
    Hạng 2
    (Thường)Trùng Lâu Ngọc

    3.000.000 Point

    1
    Hạng 3
    1.500.000 Point
    1
     
     
    *Lưu ý : Đây là BXH tạm thời , kết quả chính thức sẽ có sau khi kết thúc sự kiện
    Bảng Xếp Hạng Gõ Chuông
    Hạng
    Tên Nhân Vật
    Số Lần Gõ
    1
    ZhàoYún
    23800
    2
    SADWEEGFBY
    11977
    3
    VănTú
    9304
    
    
    
    
   Sự Kiện Đệ Nhất Gõ Chuông (Lần 2)

   (Đã kết thúc)

   (Nhấn vào đây xem chi tiết)

     

    🌱 Thời gian: 10h00 Sáng ngày 11/04/2023 đến hết ngày 25/04/2023

     

    🌱 Nội dung sự kiện:

     

    - Kết thúc thời gian, nhân vật nào có số lần gõ chuông bằng Kim Chùy nhiều nhất sẽ đạt giải cùng nhận những phần quà giá trị.

     
    Lưu ý:

    1) Nhân vật nào có tên trong BXH bên dưới sẽ nhận thưởng trực tiếp, không chuyển quà cho nhân vật khác.

    2) Nếu nhân vật đạt Hạng 1 và Hạng 2 trong Lần 1(đã nhận trùng lâu) nếu lần 2 cũng đạt Hạng 1 và Hạng 2 sẽ được chọn thêm trùng khác thay thế trùng đã nhận.

     
     
    Các Phần Thưởng
    Xếp Hạng
    Loại Vật Phẩm
    Số Lượng
    Hạng 1

    (Thường)Trùng Lâu Liên

    (Thường)Trùng Lâu Giới

    6.000.000 Point

    1
    Hạng 2
    (Thường)Trùng Lâu Ngọc

    3.000.000 Point

    1
    Hạng 3
    1.500.000 Point
    1
     
     
    *Lưu ý : Đây là BXH tạm thời , kết quả chính thức sẽ có sau khi kết thúc sự kiện
    Bảng Xếp Hạng Gõ Chuông
    Hạng
    Tên Nhân Vật
    Số Lần Gõ
    1
    ZhàoYún
    59400
    2
    o0Oi0o
    35000
    3
    SADWEEGFBY
    16100
    
    
   Sự Kiện Đệ Nhất Gõ Chuông (Lần 3)

   (Đã kết thúc)

   (Nhấn vào đây xem chi tiết)

     

    🌱 Thời gian: 10h00 Sáng ngày 26/05/2023 đến 10h00 ngày 02/06/2023

     

    🌱 Nội dung sự kiện:

     

    - Kết thúc thời gian, nhân vật nào có số lần gõ chuông bằng Kim Chùy nhiều nhất sẽ đạt giải cùng nhận những phần quà giá trị.

     
    Lưu ý:

    1) Nhân vật nào có tên trong BXH bên dưới sẽ nhận thưởng trực tiếp, không chuyển quà cho nhân vật khác.

    2) Nếu nhân vật đạt Hạng 1 và Hạng 2 trong Lần 1(đã nhận trùng lâu) nếu lần 2 cũng đạt Hạng 1 và Hạng 2 sẽ được chọn thêm trùng khác thay thế trùng đã nhận.

     
     
    Các Phần Thưởng
    Xếp Hạng
    Loại Vật Phẩm
    Số Lượng
    Hạng 1

    (Thường)Trùng Lâu Liên

    (Thường)Trùng Lâu Giới

    6.000.000 Point

    1
    Hạng 2
    (Thường)Trùng Lâu Ngọc

    3.000.000 Point

    1
    Hạng 3
    1.500.000 Point
    1
     
     
    *Lưu ý : Đây là BXH tạm thời , kết quả chính thức sẽ có sau khi kết thúc sự kiện
    Bảng Xếp Hạng Gõ Chuông
    Hạng
    Tên Nhân Vật
    Số Lần Gõ
    1
    TigerBac
    116700
    2
    7Up
    52800
    3
    Pepsi
    50400
  Sự Kiện Máy Chủ ĐTG-S4

  (đã kết thúc)

  (Nhấn vào đây xem chi tiết)

   Sự Kiện Đệ Nhất Gõ Chuông (Lần 1)

   (Đã kết thúc)

   (Nhấn vào đây xem chi tiết)

     

    🌱 Thời gian: 10h00 Sáng ngày 11/06/2023 đến 18h00 ngày 25/06/2023

     

    🌱 Nội dung sự kiện:

     

    - Kết thúc thời gian, nhân vật nào có số lần gõ chuông bằng Kim Chùy nhiều nhất sẽ đạt giải cùng nhận những phần quà giá trị.

     
    Lưu ý:

    1) Nhân vật nào có tên trong BXH bên dưới sẽ nhận thưởng trực tiếp, không chuyển quà cho nhân vật khác.

    2) Nếu nhân vật đạt Hạng 1 và Hạng 2 trong Lần 1(đã nhận trùng lâu) nếu lần 2 cũng đạt Hạng 1 và Hạng 2 sẽ được chọn thêm trùng khác thay thế trùng đã nhận.

     
     
    Các Phần Thưởng
    Xếp Hạng
    Loại Vật Phẩm
    Số Lượng
    Hạng 1

    (Thường)Trùng Lâu Liên

    (Thường)Trùng Lâu Giới

    6.000.000 Point

    1
    Hạng 2
    (Thường)Trùng Lâu Ngọc

    3.000.000 Point

    1
    Hạng 3
    1.500.000 Point
    1
     
     
    *Lưu ý : Đây là BXH tạm thời , kết quả chính thức sẽ có sau khi kết thúc sự kiện
    Bảng Xếp Hạng Gõ Chuông
    Hạng
    Tên Nhân Vật
    Số Lần Gõ
    1
    NamĐế
    57400
    2
    BacTiep
    30500
    3
    ThỏBảyMàu
    20700
    
    
    
    
   Sự Kiện Đệ Nhất Gõ Chuông (Lần 2)

   (Đã kết thúc)

   (Nhấn vào đây xem chi tiết)

     

    🌱 Thời gian: 18h00 chiều ngày 27/06/2023 đến 18h00 chiều ngày 11/07/2023

     

    🌱 Nội dung sự kiện:

     

    - Kết thúc thời gian, nhân vật nào có số lần gõ chuông bằng Kim Chùy nhiều nhất sẽ đạt giải cùng nhận những phần quà giá trị.

     
    Lưu ý:

    1) Nhân vật nào có tên trong BXH bên dưới sẽ nhận thưởng trực tiếp, không chuyển quà cho nhân vật khác.

    2) Nếu nhân vật đạt Hạng 1 và Hạng 2 trong Lần 1(đã nhận trùng lâu) nếu lần 2 cũng đạt Hạng 1 và Hạng 2 sẽ được chọn thêm trùng khác thay thế trùng đã nhận.

     
     
    Các Phần Thưởng
    Xếp Hạng
    Loại Vật Phẩm
    Số Lượng
    Hạng 1

    (Thường)Trùng Lâu Liên

    (Thường)Trùng Lâu Giới

    6.000.000 Point

    1
    Hạng 2
    (Thường)Trùng Lâu Ngọc

    3.000.000 Point

    1
    Hạng 3
    1.500.000 Point
    1
     
     
    *Lưu ý : Đây là BXH tạm thời , kết quả chính thức sẽ có sau khi kết thúc sự kiện
    Bảng Xếp Hạng Gõ Chuông
    Hạng
    Tên Nhân Vật
    Số Lần Gõ
    1
    u89
    42000
    2
    BacTiep
    31600
    3
    ThiênĐế
    10600
    
    
   Sự Kiện Đệ Nhất Gõ Chuông (Lần 3)

   (đã kết thúc)

   (Nhấn vào đây xem chi tiết)

     

    🌱 Thời gian: 18h00 chiều ngày 15/07/2023 đến 10h00 sáng ngày 28/07/2023

     

    🌱 Nội dung sự kiện:

     

    - Kết thúc thời gian, nhân vật nào có số lần gõ chuông bằng Kim Chùy nhiều nhất sẽ đạt giải cùng nhận những phần quà giá trị.

     
    Lưu ý:

    1) Nhân vật nào có tên trong BXH bên dưới sẽ nhận thưởng trực tiếp, không chuyển quà cho nhân vật khác.

    2) Nếu nhân vật đạt Hạng 1 và Hạng 2 trong Lần 1(đã nhận trùng lâu) nếu lần 2 cũng đạt Hạng 1 và Hạng 2 sẽ được chọn thêm trùng khác thay thế trùng đã nhận.

     
     
    Các Phần Thưởng
    Xếp Hạng
    Loại Vật Phẩm
    Số Lượng
    Hạng 1

    (Thường)Trùng Lâu Liên

    (Thường)Trùng Lâu Giới

    6.000.000 Point

    1
    Hạng 2
    (Thường)Trùng Lâu Ngọc

    3.000.000 Point

    1
    Hạng 3
    1.500.000 Point
    1
     
     
    *Lưu ý : Đây là BXH tạm thời , kết quả chính thức sẽ có sau khi kết thúc sự kiện
    Bảng Xếp Hạng Gõ Chuông
    Hạng
    Tên Nhân Vật
    Số Lần Gõ
    1
    u89
    42200
    2
    ThiênĐế
    41500
    3
    ĐếThiên
    33900
   
   
  Sự Kiện Máy Chủ ĐTG-S5

  (đã bắt đầu)

  (Nhấn vào đây xem chi tiết)

   Sự Kiện Đệ Nhất Gõ Chuông (Lần 1)

   (đã kết thúc)

   (Nhấn vào đây xem chi tiết)

     

    🌱 Thời gian: 10h00 Sáng ngày 16/09/2023 đến 18h00 ngày 30/09/2023

     

    🌱 Nội dung sự kiện:

     

    - Kết thúc thời gian, nhân vật nào có số lần gõ chuông bằng Kim Chùy nhiều nhất sẽ đạt giải cùng nhận những phần quà giá trị.

     
    Lưu ý:

    1) Nhân vật nào có tên trong BXH bên dưới sẽ nhận thưởng trực tiếp, không chuyển quà cho nhân vật khác.

    2) Nếu nhân vật đạt Hạng 1 và Hạng 2 trong Lần 1(đã nhận trùng lâu) nếu lần 2 cũng đạt Hạng 1 và Hạng 2 sẽ được chọn thêm trùng khác thay thế trùng đã nhận.

     
     
    Các Phần Thưởng
    Xếp Hạng
    Loại Vật Phẩm
    Số Lượng
    Hạng 1

    (Thường)Trùng Lâu Liên

    (Thường)Trùng Lâu Giới

    6.000.000 Point

    1
    Hạng 2
    (Thường)Trùng Lâu Ngọc

    3.000.000 Point

    1
    Hạng 3
    1.500.000 Point
    1
     
     
    *Lưu ý : Đây là BXH tạm thời , kết quả chính thức sẽ có sau khi kết thúc sự kiện
    Bảng Xếp Hạng Gõ Chuông
    Hạng
    Tên Nhân Vật
    Số Lần Gõ
    1
    Pepsi
    56000
    2
    CHi
    40000
    3
    QuangLinh
    30500
    
    
   Sự Kiện Đệ Nhất Gõ Chuông (Lần 2)

   (đã kết thúc)

   (Nhấn vào đây xem chi tiết)

     

    🌱 Thời gian: 18h00 chiều ngày 02/09/2023 đến 18h00 chiều ngày 16/10/2023

     

    🌱 Nội dung sự kiện:

     

    - Kết thúc thời gian, nhân vật nào có số lần gõ chuông bằng Kim Chùy nhiều nhất sẽ đạt giải cùng nhận những phần quà giá trị.

     
    Lưu ý:

    1) Nhân vật nào có tên trong BXH bên dưới sẽ nhận thưởng trực tiếp, không chuyển quà cho nhân vật khác.

    2) Nếu nhân vật đạt Hạng 1 và Hạng 2 trong Lần 1(đã nhận trùng lâu) nếu lần 2 cũng đạt Hạng 1 và Hạng 2 sẽ được chọn thêm trùng khác thay thế trùng đã nhận.

     
     
    Các Phần Thưởng
    Xếp Hạng
    Loại Vật Phẩm
    Số Lượng
    Hạng 1

    (Thường)Trùng Lâu Liên

    (Thường)Trùng Lâu Giới

    6.000.000 Point

    1
    Hạng 2
    (Thường)Trùng Lâu Ngọc

    3.000.000 Point

    1
    Hạng 3
    1.500.000 Point
    1
     
     
    *Lưu ý : Đây là BXH tạm thời , kết quả chính thức sẽ có sau khi kết thúc sự kiện
    Bảng Xếp Hạng Gõ Chuông
    Hạng
    Tên Nhân Vật
    Số Lần Gõ
    1
    Pepsi
    92500
    2
    MaHac
    76400
    3
    KẹoLạc
    63300
    
    
   Sự Kiện Đệ Nhất Gõ Chuông (Lần 3)

   (đã bắt đầu)

   (Nhấn vào đây xem chi tiết)

     

    🌱 Thời gian: 18h00 chiều ngày 18/10/2023 đến 10h00 sáng ngày 30/10/2023

     

    🌱 Nội dung sự kiện:

     

    - Kết thúc thời gian, nhân vật nào có số lần gõ chuông bằng Kim Chùy nhiều nhất sẽ đạt giải cùng nhận những phần quà giá trị.

     
    Lưu ý:

    1) Nhân vật nào có tên trong BXH bên dưới sẽ nhận thưởng trực tiếp, không chuyển quà cho nhân vật khác.

    2) Nếu nhân vật đạt Hạng 1 và Hạng 2 trong Lần 1(đã nhận trùng lâu) nếu lần 2 cũng đạt Hạng 1 và Hạng 2 sẽ được chọn thêm trùng khác thay thế trùng đã nhận.

     
     
    Các Phần Thưởng
    Xếp Hạng
    Loại Vật Phẩm
    Số Lượng
    Hạng 1

    (Thường)Trùng Lâu Liên

    (Thường)Trùng Lâu Giới

    6.000.000 Point

    1
    Hạng 2
    (Thường)Trùng Lâu Ngọc

    3.000.000 Point

    1
    Hạng 3
    1.500.000 Point
    1
     
     
    *Lưu ý : Đây là BXH tạm thời , kết quả chính thức sẽ có sau khi kết thúc sự kiện
    Bảng Xếp Hạng Gõ Chuông
    Hạng
    Tên Nhân Vật
    Số Lần Gõ
    1
    MaHac
    75400
    2
    TigerBạc
    71600
    3
    CHi
    29300
   
   
 
 
 
 
Sự Kiện Máy Chủ ĐTG-S6

(đã bắt đầu)

(Nhấn vào đây xem chi tiết)

  Sự Kiện Đệ Nhất Gõ Chuông (Lần 1)

  (đã kết thúc)

  (Nhấn vào đây xem chi tiết)

    

   🌱 Thời gian: 18h00 Sáng ngày 08/12/2023 đến 18h00 ngày 18/12/2023

    

   🌱 Nội dung sự kiện:

    

   - Kết thúc thời gian, nhân vật nào có số lần gõ chuông bằng Kim Chùy nhiều nhất sẽ đạt giải cùng nhận những phần quà giá trị.

    
   Lưu ý:

   1) Nhân vật nào có tên trong BXH bên dưới sẽ nhận thưởng trực tiếp, không chuyển quà cho nhân vật khác.

   2) Nếu nhân vật đạt Hạng 1 và Hạng 2 trong Lần 1(đã nhận trùng lâu) nếu lần 2 cũng đạt Hạng 1 và Hạng 2 sẽ được chọn thêm trùng khác thay thế trùng đã nhận.

    
    
   Các Phần Thưởng
   Xếp Hạng
   Loại Vật Phẩm
   Số Lượng
   Hạng 1

   (Thường)Trùng Lâu Liên

   (Thường)Trùng Lâu Giới

   6.000.000 Point

   1
   Hạng 2
   (Thường)Trùng Lâu Ngọc

   3.000.000 Point

   1
   Hạng 3
   1.500.000 Point
   1
    
    
   *Lưu ý : Đây là BXH tạm thời , kết quả chính thức sẽ có sau khi kết thúc sự kiện
   Bảng Xếp Hạng Gõ Chuông
   Hạng
   Tên Nhân Vật
   Số Lần Gõ
   1
   Kúncool
   33300
   2
   DượcTrần
   20500
   3
   Núi
   9500
   
   
  Sự Kiện Đệ Nhất Gõ Chuông (Lần 2)

  (đã kết thúc)

  (Nhấn vào đây xem chi tiết)

    

   🌱 Thời gian: 18h00 chiều ngày 19/12/2023 đến 18h00 chiều ngày 28/12/2023

    

   🌱 Nội dung sự kiện:

    

   - Kết thúc thời gian, nhân vật nào có số lần gõ chuông bằng Kim Chùy nhiều nhất sẽ đạt giải cùng nhận những phần quà giá trị.

    
   Lưu ý:

   1) Nhân vật nào có tên trong BXH bên dưới sẽ nhận thưởng trực tiếp, không chuyển quà cho nhân vật khác.

   2) Nếu nhân vật đạt Hạng 1 và Hạng 2 trong Lần 1(đã nhận trùng lâu) nếu lần 2 cũng đạt Hạng 1 và Hạng 2 sẽ được chọn thêm trùng khác thay thế trùng đã nhận.

    
    
   Các Phần Thưởng
   Xếp Hạng
   Loại Vật Phẩm
   Số Lượng
   Hạng 1

   (Thường)Trùng Lâu Liên

   (Thường)Trùng Lâu Giới

   6.000.000 Point

   1
   Hạng 2
   (Thường)Trùng Lâu Ngọc

   3.000.000 Point

   1
   Hạng 3
   1.500.000 Point
   1
    
    
   *Lưu ý : Đây là BXH tạm thời , kết quả chính thức sẽ có sau khi kết thúc sự kiện
   Bảng Xếp Hạng Gõ Chuông
   Hạng
   Tên Nhân Vật
   Số Lần Gõ
   1
   Núi
   37500
   2
   Kúncool
   24500
   3
   TàiEm
   8800
   
   
  Sự Kiện Đệ Nhất Gõ Chuông (Lần 3)

  (đã bắt đầu)

  (Nhấn vào đây xem chi tiết)

    

   🌱 Thời gian: 18h00 chiều ngày 30/12/2023 đến 18h00 chiều ngày 13/01/2024

    

   🌱 Nội dung sự kiện:

    

   - Kết thúc thời gian, nhân vật nào có số lần gõ chuông bằng Kim Chùy nhiều nhất sẽ đạt giải cùng nhận những phần quà giá trị.

    
   Lưu ý:

   1) Nhân vật nào có tên trong BXH bên dưới sẽ nhận thưởng trực tiếp, không chuyển quà cho nhân vật khác.

   2) Nếu nhân vật đạt Hạng 1 và Hạng 2 trong Lần 1(đã nhận trùng lâu) nếu lần 2 cũng đạt Hạng 1 và Hạng 2 sẽ được chọn thêm trùng khác thay thế trùng đã nhận.

    
    
   Các Phần Thưởng
   Xếp Hạng
   Loại Vật Phẩm
   Số Lượng
   Hạng 1

   (Thường)Trùng Lâu Liên

   (Thường)Trùng Lâu Giới

   6.000.000 Point

   1
   Hạng 2
   (Thường)Trùng Lâu Ngọc

   3.000.000 Point

   1
   Hạng 3
   1.500.000 Point
   1
    
    
   *Lưu ý : Đây là BXH tạm thời , kết quả chính thức sẽ có sau khi kết thúc sự kiện
   Bảng Xếp Hạng Gõ Chuông
   Hạng
   Tên Nhân Vật
   Số Lần Gõ
   1
   DượcTrần
   200000
   2
   Mây
   45100
   3
   D1
   36800
 
 

- Chúc các bằng hữu may mắn trong sự kiện lần này để mang về những phần thưởng giá trị giúp nhân vật nhanh mạnh hơn.

 
 
Bổn môn kính bút!
 
 
#rungchuong #hanhphucdaichuong2023 #tlgame4you #game4you #tlbbprive #ToiYeuVietNam
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BQT Thiên Long Game4You
Mọi chi tiết xin liên hệ :
Administrator : Administrator Hỗ Trợ