Tin tức

Đăng ngày : 12/06/2020

- Chào các bằng hữu, nhằm giúp các bằng hữu dễ dàng trải nghiệm và am hiểu về các trang bị trong game. Nay BQT Game4You gợi ý một số hình ảnh về trang bị của game.

1) Các trang bị ở SHOP VIP
 
 
 
2) Thanh Long
 

- Bộ Công Ngoại - Nhấn xem chi tiết

- Bộ Thủ Ngoại - Nhấn xem chi tiết

- Bộ Thủ Ngoại - Nhấn xem chi tiết

 

- Bộ Công Nội - Nhấn xem chi tiết

- Bộ Thủ Nội - Nhấn xem chi tiết

- Bộ Thủ Nội - Nhấn xem chi tiết

 
3) SVIP CHU TƯỚC
 

- Bộ Công Ngoại - Nhấn xem chi tiết

- Bộ Thủ Ngoại - Nhấn xem chi tiết

- Bộ Thủ Ngoại - Nhấn xem chi tiết

 

- Bộ Công Nội - Nhấn xem chi tiết

- Bộ Thủ Nội - Nhấn xem chi tiết

- Bộ Thủ Nội - Nhấn xem chi tiết

 
2) SUPER CHU TƯỚC
 

- Bộ Công Ngoại - Nhấn xem chi tiết

- Bộ Thủ Ngoại - Nhấn xem chi tiết

- Bộ Thủ Ngoại - Nhấn xem chi tiết

 

- Bộ Công Nội - Nhấn xem chi tiết

- Bộ Thủ Nội - Nhấn xem chi tiết

- Bộ Thủ Nội - Nhấn xem chi tiết

 
5) SVIP Thiên Vương
 

- Nơi tìm thấy : mua trong SHOP Kim Nguyên Bảo hoặc Phụ Bản Ác Tặc

 

- Chú thích :

*Công = Nội công và Ngoại công

*Thủ = Nội thủ và Ngoại thủ

1) Công cơ bản 300% : nếu nhân vật hiện có 100k công thì khi có thêm dòng này sẽ tăng thêm 300k công

2) Thủ cơ bản 300% : nếu nhân vật hiện có 100k thủ thì khi có thêm dòng này sẽ tăng thêm 300k thủ

3) Lấy trộm máu : 500.000 -> trong lúc đánh nhau với người khác sẽ có cơ hội hút 500k máu của mục tiêu và hồi về cho mình 500k đó

Một vài hình ảnh :

 

 
6) SUPER Thiên Vương
 

- Nơi tìm thấy : mua trong SHOP Kim Nguyên Bảo

- Chú thích : Khi trang bị đủ bộ sẽ kích được dòng ẩn của trang bị , như đủ 6 trang bị sẽ + thêm hiệu ứng buff hút máu mục tiêu

Một vài hình ảnh :

 
7) Trùng Lâu và các hiệu ứng
 

- Nơi tìm thấy : Chỉ có tại sự kiện VANG DANH THIÊN HẠ (nhấn để xem chi tiết)

- Chú thích : Trùng có 2 loại : thường và thần binh. Thần binh sẽ kèm theo hiệu ứng của Bộ Thần Bình

1) Hút máu : khi mang đủ bộ sẽ xuất hiện buff

- Bộ 2 trang bị(Giới,Ngọc) sẽ kích buff hút máu : 5m

- Bộ 4 trang bị(Giới,Ngọc,Liên,Uyển) sẽ kích buff hút máu : 10m

- Bộ 6 trang bị(Giới,Ngọc,Liên,Uyển,Khôi,Giáp) sẽ kích buff hút máu : 15m

- Bộ 8 trang bị(Giới,Ngọc,Liên,Uyển,Khôi,Giáp,Kiên,Đới) sẽ kích buff hút máu : 20m

- Bộ 10 trang bị(Giới,Ngọc,Liên,Uyển,Khôi,Giáp,Kiên,Đới,Thủ,Hài) sẽ kích buff hút máu : 30m

2) Mấy lần coi thường phòng ngự của mục tiêu : +18 - Nếu so với 100 điểm = 1% thì 18 điểm sẽ được 0.18 % cơ hội bỏ qua phòng ngự của mục tiêu. Dòng này chủ đích là tăng thêm phần nào đó số sát thương gây ra.

Một vài hình ảnh :

 
 
😻 CÁC BẬC TRANG BỊ TRÙNG LÂU 😻
 
I. TRÙNG LÂU THƯỜNG (nhấn vào đây để xem)

 
II. THẦN BINH TRÙNG LÂU (nhấn vào đây để xem)
   

  * Chú Thích : Được nâng cấp từ trùng lâu thường lên trùng lâu thần binh.

   
  1) Bộ 2 Thần Binh Trùng Lâu (nhấn vào đây để xem)

   - Khi có đủ 2 trang bị trùng lâu giới và ngọc (loại thường) + 1 phiếu nâng cấp thần binh(có từ top 1 tài phú) sẽ nâng cấp được Bộ 2 Thần Binh Trùng Lâu.

    

   - Hiệu ứng kèm theo khi mang đủ bộ

   
  2) Bộ 4 Thần Binh Trùng Lâu (nhấn vào đây để xem)

   - Khi có đủ bộ 2 thần binh trùng lâu + 2 trang bị trùng lâu liên và uyển (loại thường) + 1 phiếu nâng cấp thần binh(có từ top 1 tài phú) sẽ nâng cấp được Bộ 4 Thần Binh Trùng Lâu.

    

   - Hiệu ứng kèm theo khi mang đủ bộ

   
  3) Bộ 6 Thần Binh Trùng Lâu (nhấn vào đây để xem)

   - Khi có đủ bộ 4 thần binh trùng lâu + 2 trang bị trùng lâu khôi và giáp (loại thường) + 1 phiếu nâng cấp thần binh(có từ top 1 tài phú) sẽ nâng cấp được Bộ 6 Thần Binh Trùng Lâu.

    

   - Hiệu ứng kèm theo khi mang đủ bộ

   
  4) Bộ 8 Thần Binh Trùng Lâu (nhấn vào đây để xem)

   - Khi có đủ bộ 6 thần binh trùng lâu + 2 trang bị trùng lâu kiên và đới (loại thường) + 1 phiếu nâng cấp thần binh(có từ top 1 tài phú) sẽ nâng cấp được Bộ 8 Thần Binh Trùng Lâu.

    

   - Hiệu ứng kèm theo khi mang đủ bộ

   
  5) Bộ 10 Thần Binh Trùng Lâu (nhấn vào đây để xem)

   - Khi có đủ bộ 8 thần binh trùng lâu + 2 trang bị trùng lâu thủ và ngoa (loại thường) + 1 phiếu nâng cấp thần binh(có từ top 1 tài phú) sẽ nâng cấp được Bộ 10 Thần Binh Trùng Lâu.

    

   - Hiệu ứng kèm theo khi mang đủ bộ

   
 
III. THẦN BINH TRÙNG LÂU THUỘC TÍNH BẬC (nhấn vào đây để xem)
   

  * Chú Thích : Được nâng cấp từ trùng lâu thần binh lên trùng lâu thần binh(bậc thuộc tính).

   
  1) Băng Tâm Chi Hồn (nhấn vào đây để xem)
    

   - Khi có đủ Bộ 10 Thần binh trùng lâu + 1 phiếu nâng cấp thần binh ở top 1 Tài phú sẽ nâng cấp lên bộ Thần Binh Băng Tâm Chi Hồn.

    

   - Bộ này có thể nâng cấp tối đã đến Bậc 4, cách thức nâng cấp như bên trên đã ghi.

    
    

   - Loại Công :

    

    

   - Loại Thủ

    

   
  2) Hỏa Tịnh Chi Hồn (nhấn vào đây để xem)
    

   - Khi có đủ Bộ 10 Thần binh trùng lâu + 1 phiếu nâng cấp thần binh ở top 1 Tài phú sẽ nâng cấp lên bộ Thần Binh Hỏa Tịnh Chi Hồn.

    

   - Bộ này có thể nâng cấp tối đã đến Bậc 4, cách thức nâng cấp như bên trên đã ghi.

    
    

   - Loại Công :

    

    

   - Loại Thủ

    

   
  3) Huyền An Chi Hồn (nhấn vào đây để xem)
    

   - Khi có đủ Bộ 10 Thần binh trùng lâu + 1 phiếu nâng cấp thần binh ở top 1 Tài phú sẽ nâng cấp lên bộ Thần Binh Huyền An Chi Hồn.

    

   - Bộ này có thể nâng cấp tối đã đến Bậc 4, cách thức nâng cấp như bên trên đã ghi.

    
    

   - Loại Công :

    

    

   - Loại Thủ

    

   
  4) Độc Nhiên Chi Hồn (nhấn vào đây để xem)
    

   - Khi có đủ Bộ 10 Thần binh trùng lâu + 1 phiếu nâng cấp thần binh ở top 1 Tài phú sẽ nâng cấp lên bộ Thần Binh Độc Nhiên Chi Hồn.

    

   - Bộ này có thể nâng cấp tối đã đến Bậc 4, cách thức nâng cấp như bên trên đã ghi.

    
    

   - Loại Công :

    

    

   - Loại Thủ

    

   
 
 
Bổn môn kính bút!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BQT Thiên Long Game4You
Mọi chi tiết xin liên hệ :
Administrator : Administrator Hỗ Trợ